Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel

pkc.vscht.cz

Nacházíte se: VŠCHT PrahaPoradenské a kariérní centrum  → Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
iduzel: 59926
idvazba: 70917
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 17:02:07
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Biotechnologický ústav AV ČR, ◳ AV_BTU (png) → (originál) v. v. i. se zaměřuje na základní molekulárně biologický výzkum s důrazem na procesy, které mají dopad na zdraví populace. Řeší celou řadu multidisciplinárních projektů s využitím postupů molekulární biologie, biofyzikálních technik a strukturní biologie.

Výzkum se v BTÚ soustředí na několik hlavních směrů:

  • Výzkum mitochondrií. Studujeme možnost cíleně ovlivňovat metabolismus rakovinných buněk zejména inhibicí energetického přenosu v jejich Komplexu I, ale také narušováním jejich metabolismu železa. Tento výzkum vedl k zásadnímu objevu horizontálního přenosu mitochondrií mezi buňkami a ke klinickým zkouškám protirakovinné látky MitoTam.
  • Výzkumné projekty v oblasti vývojové biologie, transkripční regulace během embryonálního vývoje a vývoje neuronálního systému u obratlovců. Cílem výzkumu je identifikovat predispozici k onemocnění, které se vyvíjí během raného vývoje organismů, a výzkum a diagnostiku rakoviny s cílem potenciálně aplikovatelných výsledků.
  • Výzkum molekulárních a subcelulárních parametrů mužských reprodukčních buněk a jejich použití jako markerů poruch plodnosti. Studujeme proteiny zapojené do fúze spermií a vajíček a charakterizujeme dynamiku cytoskeletálních proteinů a jejich partnerských proteinů během fúze spermie a vajíčka.
  • Vývoj nových metod RT-qPCR a implementace vysoce výkonné profilové exprese genů a analýzy jednotlivých buněk pomocí RNA-Seq.
  • Proteinové inženýrství kombinující techniky řízené in vitro evoluce proteinů a počítačové molekulární modelování. Naším cílem je cíleně měnit vlastnosti lékařsky důležitých proteinů, měníme například jejich vazebné afinity k jiným proteinům, nebo jejich stabilitu.
  • Studia struktury a funkce proteinů včetně návrhů léků založené na znalosti jejich molekulárních struktur. Využíváme moderní metody biofyzikální a strukturální molekulární analýzy včetně krystalografie.
  • Studium dynamiky biomolekul a zobrazování jednotlivých molekul a techniky měření mezimolekulových sil. Zaměřujeme se na odhalování toho, jak jsou jednotlivé strukturní prvky cytoskeletu mechanicky spojeny a jak spolupracují při řízení buněčných procesů.
  • Studie časové dimenze biomolekulární dynamiky od ultrakrátkých femtosekundových po milisekundové procesy.
  • Strukturní bioinformatika s jedinečným know-how o strukturách nukleových kyselin.

BTÚ těží z účasti ve vědeckém centru BIOCEV. Je místem pro širokou interdisciplinární spolupráci a umožňuje snadný přístup k nejmodernějšímu technickému vybavení v několika oblastech biologických věd.

Ing. Veronika Popová

e-mail: veronika.popova@ibt.cas.cz

tel.: +420 325 873 704

https://www.youtube.com/channel/UC7EVzjE6DvTCDJMDRdZbm3g

 www.ibt.cas.cz

Scientific Report

Pracovní příležitosti

Aktualizováno: 14.6.2021 23:02, Autor: Jan Hajíček


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi