Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel

pkc.vscht.cz

Nacházíte se: VŠCHT PrahaPoradenské a kariérní centrum  → Program Mentoring - Poradenské centrum VŠCHT → Mentoři studenů VŠCHT Praha
iduzel: 44417
idvazba: 57165
šablona: stranka_submenu
čas: 18.6.2021 23:51:51
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mentoři studentů VŠCHT Praha

 

Staňte se mentorem studentů magisterských a bakalářských studijních programů

 

Ing. Václav Babuka

Synthos Kralupy a.s. / Kralupy n. Vltavou

Senior chemický a procesní inženýr

Babuka_foto (originál)vzdělání
VŠCHT v Praze - FTOP

Ústav technologie ropy a petrochemie


zodpovědnosti

Jako chemický a procesní inženýr mám na starost analýzy, koncepce a návrhy rozvoje technologií a provozů společnosti. To zahrnuje činnosti od analýzy funkčnosti používaných technologií, přes spolupráci na optimalizaci systémů a zpracování projektové dokumentace, až po zavádění nových technologií či řešení energetické koncepce firmy.

> Využití chemického inženýrství v prostředí petrochemických výrob.

> Energetické audity a energetický management.


motivace

Využití znalostí všech pro další poznání.

 
jazyk mentoringu: čeština
stáhnout CV v češtině
stáhnout CV v angličtině

 

Mgr. Anna Fučíková, PhD

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy / Praha

Senior assistant profesor

Fučíková_foto (originál)vzdělání

Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta

Biofyzika a chemická fyzika

zodpovědnosti

Zabývám se studiem nanomateriálů a jejich potencionální aplikace v biologii. Součástí mé práce je jejich syntéza, chemická a fyzikální analýza a studium cytotoxicity. Pracuji jako vědecký pracovník, učím, a  ve volném čase se věnuji popularizaci vědy. Přesto že jsem dyslektik dysgrafik a dysortograf podařilo se mi překonat tyto překážky a dělám to co mě baví - vědu. Má práce byla ohodnocena několika prestižními cenami.


motivace
Dobrých studentů a studentek je málo a je jim třeba pomoci, aby plně rozvinuli svůj potenciál. Domnívám se že je velice důležité mít možnost zeptat se na jakoukoli otázku služebně starší osoby a ujasnit si tak vlastní životní cíle a rozšířit si obzory návštěvou jiné laboratoře a pracoviště. 
 

jazyk mentoringu: čeština, angličtina, němčina

stáhnout CV v angličtině

 

 

Ing. Lukáš Hrbek, PhD

Praha Vaccines a.s. / Jevany, Bohumil

GMP Support Specialist

Hrbek_foto_web (šířka 215px)vzdělání

VŠCHT v Praze - FCHT
Chemie a technologie anorganických materiálů

zodpovědnosti
Praha Vaccines a.s. je začínající start-up a na oddělení manufacturing support je práce velmi rozmanitá. Závod se nyní přestavuje na výrobu vakcín proti dětské obrně. Koordinuji přípravy technologického řešení výroby a její automatizace a také quality plan zahrnující jak management kvality, tak biologických rizik. Má práce zahrnuje také schůzky projektového managementu, schůzky s inženýrskými firmami a dodavateli, či komunikaci mezi odděleními.

motivace

Během školy jsem dost doučoval a vždycky mě bavilo hledat individuální cestu ke každému studentovi. Mentoring je to něco nového, komplexnějšího. Rád bych si proto vyzkoušel tohle a uvidím, jestli dokážu i touto cestou někomu pomoct.

 

jazyk mentoringu: čeština

stáhnout CV v angličtině

 

 

Ing. Michaela Chrastná

Procter&Gamble Rakona s.r.o./ Rakovník

Facility Manager

Hrbek_foto_web (šířka 215px)vzdělání

VŠCHT v Praze - FCHT
Chemie materiálů a materiálového inženýrství

zodpovědnosti
Zabývám se výstavbou a správou budov jako projektový manažer společnosti.

motivace

Díky mentoringovému programu Minerva 21 jsme měla možnost zjistit co to obnáší být mentee a tak bych ráda zkušenosti, které jsem nabrala v rámci svého studentkého, profesního a osobního života bych v tuto chvíli ráda předala studentům VŠCHT.

 

jazyk mentoringu: čeština

stáhnout CV v angličtině

 

Ing. Viktor Janouškovec

Brenntag CR s.r.o. / Praha

Jednatel společnosti

Jeremias_foto (originál)vzdělání

VŠCHT v Praze - FTOP

Ústav technologie vody a prostředí

zodpovědnosti

V současné době se zabývá kompletním řízení společnosti, která je největším distributorem chemikálií.

motivace
Od mentorování očekávám předávání zkušeností mezi mentorem a menteem a dodání inspirace do budoucích let .

 

jazyk mentoringu: čeština, angličtina

stáhnout CV v češtině

 

Bc. Ing. Michal Jeremiáš, PhD

Ústav Fyziky Plazmatu AV ČR, v.v.i. / Praha

Vedoucí oddělení plazmo-chemických technologií

Jeremias_foto (originál)vzdělání

VŠCHT v Praze - FTOP

Ústav energetiky

zodpovědnosti

> vedení oddělení, plánování výzkumu, publikační činnost

Aktuálně se zabývám konceptem bezemisní přeměny odpadů na suroviny v souladu s principy cirkulární ekonomiky za pomoci procesů plazmového zplyňování a pyrolýzy. Hlavními uvažovanými odpady jsou: směsný komunální odpad, odpadní plasty, odpadní pneumatiky a nebezpečné odpady. Hlavními cílenými výstupy jsou: vodík, elektřina, funkční saze, transportní paliva druhé generace a teplo.

motivace
Od mentorování očekávám kontakt se zvídavými lidmi, kteří vnesou do našeho uvažování nové perspektivy a s nimiž by potenciálně bylo možné navázat spolupráci jak v rámci studentských projektů, bakalářských, diplomových či doktorských prací, tak potenciálně i formou úvazku na našem ústavu.

 

jazyk mentoringu: čeština, angličtina, španělština

stáhnout CV v češtině

stáhnout CV v angličtině

 

B.S. Filip Michalský, M.Eng.

Fidelity Investments / Boston

Data Scientist

Saller_foto (originál)vzdělání

Bates College - Mathematics and Chemistry Double Major

Harvard University - Computational Science and Engineering

zodpovědnosti

V současnosti pracuji ve firmě Fidelity Investments na vývoji aplikací strojového učení k zlepšení zákaznické zkušenosti online.


motivace

V rámci projektu mentoringu chci předávat své vědomosti a zkušenosti. Svůj první rok studia jsem absolvoval na fakultě chemického inženýrství na VŠCHT než jsem odjel do zahraničí. Chci tedy pomoci především studentům, kteří mají zájem o studium v zahraničí.

jazyk mentoringu: čeština, angličtina, němčina

stáhnout CV v angličtině

 

 

Ing. Jaroslav Saller

Johnson  & Johnson, s.r.o. / Praha

Finance Auditor

Saller_foto (originál)vzdělání

VŠCHT v Praze - FCHI
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Association of Chartered Certified Accountants(ACCA)

zodpovědnosti

V současnosti se zabývám finančními prověrkami společností nejčastěji při jejich nákupu či prodeji.


motivace

Proces mentotingu znám z opačné strany - byl jsem menteem a chci pomoci studentům při výběru správné kariéry a hledání jejich životní cesty.

 

jazyk mentoringu: čeština, angličtina

zobrazit profil na LinkedIn

 

 

Ing. Martin Skala

Centrum výzkumu Řež / Husinec

Vědecko-výzkumný pracovník

Saller_foto (originál)vzdělání

VŠCHT v Praze - FCHI
Ústav chemického inženýrství

zodpovědnosti

Vedení projektů výzkumu a vývoje, Identifikace nových výzev a plánování budoucích projektů, Technické aktivity (vyhodnocení procesních a experimentálních dat, design experimentů, výpočty), komunikace s průmyslovými partnery, komunikace se zahraničím.


motivace

Možnost představit studentů svůj obor a motivovat je ke profesnímu růstu tímto směrem.
Možnost výběru kvalitních lidí pro budoucí pozice ve firmě či spolupráce v rámci konsorcií.

 

jazyk mentoringu: čeština, angličtina

zobrazit profil na LinkedIn

 

Ing. Martin Strejc

ÚJV Řež, a. s. / Husinec - Řež

Pracovník vědy a výzkumu specialista

Strejc_foto_web (originál)vzdělání

VŠCHT v Praze - FCHI
Ústav fyzikální chemie

zodpovědnosti

Řešitel národních a mezinárodních projektů vědy a výzkumu se zaměřením na fyzikální chemii v jaderné energetice. Cílem těchto projektů je výzkumná podpora výstavby nových jaderných zdrojů, zvyšování jejich bezpečnosti či příprava na vyřazení.

motivace

Mojí motivací je předání zkušeností, které získal v oblasti vědy a výzkumu (řešení projektů, propagace, kariérní poradenství). Rád bych studentům pomohl se směřováním jejich kariéry a připravil je na přechod do praxe po ukončení studia.

 

jazyk mentoringu: čeština, angličtina

stáhnout CV v češtině

 

 

M.Sc. Yannis Vasilopoulos

VŠCHT v Praze / Praha

PhD student - Chemické a procesní inženýrství

Vasilopoulos_foto (originál)vzdělání

University of Patras, Greece
Department of Chemical Engineering

zodpovědnosti

My responsibilities is to mathematically model various unit operations related with the industrial drug development. Currently, I am using molecular dynamics simulations as well as solid-state kinetic models in order to study the desolvation and drying of pharmaceutical solvates (in particular solvates of an anti-cancer drug). Additionally, I am responsible for the drying experiments of the solvates via thermogravimetric analysis and I closely work with my colleagues that perform the X-ray diffraction experiments.

motivace
I believe that so far I have managed to understand how the world of academia works and what are the basic needs of undergraduate and master students. Since I also passed the difficulties of finding what I really want to do as a profession I believe that I could help the younger students to also understand what makes them happy and what is satisfactory for them in terms of job. Therefore, I believe that I can offer advises such as what they can do as a research work, how to organise themselves and manage their time in order to be more productive when studying and of course I am open if a collaboration appears through this program.

  

jazyk mentoringu: angličtina

stáhnout CV v angličtině

 

Aktualizováno: 5.10.2020 14:56, Autor: Bára Uhlíková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi