Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel

pkc.vscht.cz

Nacházíte se: VŠCHT PrahaPoradenské a kariérní centrum  → Studenti se specifickými potřebami → Informace pro zaměstnance
iduzel: 45401
idvazba: 50342
šablona: stranka_submenu
čas: 16.5.2022 21:36:41
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Postup evidence SSP a uplatňování doporučených úprav studia

Evidence studenta v Poradenském a kariérním centru - kancelář pro SSP

Student může být zařazen do programu studentů se specifickými potřebami jen v případě, že lékařská zpráva (potvrzení, vyšetření) jednoznačně identifikuje jeho handicap a současně bude splňovat tyto tři podmínky

 1. osobně doručí:
  1. potvrzení o zdravotním postižení
  2. lékařskou zprávu
  3. potvrzení o invaliditě
  4. průkaz osoby se zdravotním postižením
  5. doklad o specifické poruše učení
 2. uzavře Dohodu o poskytování služeb studentovi se specifickými potřebami
 3. udělí informovaný souhlas studenta se zpracováním osobních údajů a žádost o zařazení do evidence

 

Míra nutných opatření a doporučení úpravy studia je stanovena na základě praktického dopadu konkrétní lékařské diagnózy na činnosti související se studiem. Výsledkem je posouzení specifických potřeb studenta a stanovení komunikačních, pracovních a organizačních postupů, které budou kompenzovat hendikep studenta - tzv. funkční diagnostika. Tuto funkční diagnostiku provádí odborný pracovník PKC – speciální pedagog a na jejím základě vyhotoví Posudek studenta - Návrh na úpravu studijních podmínek.

 

 Studijní oddělení

 • do profilu studenta v databázi STUDENT zanese informaci  pro učitele o zdravotním postižení takto: “Student se specifickými potřebami”    
 • v osobní kartě databáze STUDENT vybere jednu z předvyplněných možností v bodě Zdravotní znevýhodnění (písmeno A, B, C, D, E nebo F dle instrukcí PKC) a zároveň vyplní datum podání žádosti
 • zajistí evidenci převzatých dokladů     , které obdrželo od Poradenského a kariérního centra
 • v případě potřeby pomáhá zajistit úpravu podmínek studia SSP (komunikuje s jednotlivými ústavy, vyučujícími atd.)
 • poskytuje pomoc při zajištění individuálních studijních podmínek – individuální studijní plán, prodloužení zkouškového období atd.
 • nabízí poradenské služby v rozsahu své agendy
 • aktivně spolupracuje s PKC a informuje studenty o možnosti pomoci
 • využívá nabídky školení a vzdělávání v oblasti vzdělávání osob se zdravotním postižením

 

Vyučující

 • vyučující by měl být informován o tom, že se jeho výuky bude účastnit student se specifickými potřebami. Informaci může předat sám student, pracovník PKC nebo studijní referent
 •  vyučující by měl respektovat Posudek studenta - návrh na úpravu studijních podmínek      v takové míře, kterou umožní podmínky pracoviště
 •           vyučující dle svých znalostí a schopností uplatňuje individuální, poučený a lidskou důstojnost respektující přístup ke studentům se specifickými potřebami, ale nesnižuje studijní nároky na ně kladené    
 • studentům poskytuje individuální výuku a konzultace dle potřeby
 • pro další informace může kdykoliv kontaktovat kancelář pro studenty se specifickými potřebami, která je součástí Poradenského a kariérního centra – linka 2071, ssp@vscht.cz
 • Poradenské a kariérní centrum pořádá v průběhu akademického roku přednášky k problematice studentů se specifickými potřebami – informace o tématech a termínech jsou včas rozesílány vnitřní poštou.

Kontaktujte nás

Kancelář pro studenty se specifickými potřebami najdete v budově B, kancelář B1-414b.

Mgr. Ivana Matějů,
e-mail: ssp@vscht.cz,
telefon 220 44  2071.


Konzultační hodiny

 • pondělí, středa 9:00-12:00 nebo dle dohody.
 • prosím, předem napište nebo zavolejte, domluvíme se na volném termínu.
Aktualizováno: 19.9.2019 09:35, Autor: Bára Uhlíková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi