Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel

pkc.vscht.cz

Nacházíte se: VŠCHT PrahaPoradenské a kariérní centrum  → Stipendia na VŠCHT
iduzel: 62578
idvazba: 74688
šablona: stranka_submenu
čas: 25.6.2022 15:58:05
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stipendia na VŠCHT

Chceš příspěvek na ubytování?

Ubytovací stipendium

 • Žádost se odevzdává písemně (na předepsaném formuláři) na děkanátu fakulty při zápisu do studia, do ročníku nebo při zápisu po přerušení studia. V odůvodněných případech může student podat žádost i později, dle pokynů děkanátu fakulty.
 • Výše stipendia je 27 Kč / den.
 • Stipendium je vypláceno zpětně podle počtu dnů studia, zpravidla v lednu, dubnu a červenci. Studentům bakalářských a magisterských studijních programů je vypláceno stipendium za celý akademický rok mimo měsíce červenec, srpen, studentům doktorských studijních programů je vypláceno za celý akademický rok.
 • O ubytovací stipendium nemůžeš žádat, pokud máš trvalé bydliště na území hl. města Prahy.
 • Studenti výměnných programů EU (Erasmus/Socrates) předkládají žádost o přiznání ubytovacího stipendia na zahraničním oddělení VŠCHT Praha při zápisu do studia. Stipendium bude studentům vypláceno za dny studia v prosinci, dále pak v únoru, květnu a červnu.

Hlávkova nadace – Hlávkova kolej (externí zdroj financování)

Studenti doktorského studia, mladí akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli, mohou žádat o poskytnutí zvýhodněného ubytování na Hlávkovi koleji (Jenštejnská 1966/1, Praha 2). Žádost o poskytnutí stipendia (zvýhodnění) se podává prostřednictví Hlávkovi nadace a rektorátu VŠCHT nejpozději do 30. dubna každého roku –  vice informaci na stránkách nadace.

Řešíš náročnou životní/finanční situaci?

Sociální stipendium

 • Žádost se podává písemně na předepsaném formuláři na děkanátu tvé fakulty do 30. 11. 2021.
 • K žádosti je třeba přiložit písemné potvrzení od orgánu státní sociální podpory (vydané na tvou žádost), který přiznává tento příspěvek.
 • Výše stipendia je stanovena zákonem a vychází z výše minimální mzdy na daný kalendářní rok. Například pro měsíce září až prosinec 2021 je to 3800 Kč / měsíc.
 • Stipendium je vypláceno zpětně podle počtu započatých měsíců studia. První výplatní termín je v lednu, druhý pak červenci.
 • V případě nedodržení termínu podání žádosti o přiznání sociálního stipendia, bude přiznaná částka vyplacena v nejbližším dalším výplatním termínu.

Kromě pravidelného sociálního stipendia lze v konkrétních případech žádat také o jednorázové sociální stipendium. Informuj se na děkanátu tvé fakulty.

Stipendia Nikoly Tesly

Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním znevýhodněním, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR. Uzáverka podávání žádostí o stipendium je 20. března 2022; podmínky pro získání, požadované dokumenty a více informací na stránkách projektu. Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ a Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. 

Máš dobré studijní výsledky?

Prospěchové stipendium

 • O stipendium se nežádá, je přiděleno automaticky.
 • Vychází ze studijního průměru a je násobkem koeficientu (K), který je stanoven zvlášť pro každý semestr akademického roku podle počtu studentů, kterým bude prospěchové stipendium přiznáno, a podle finančních možností VŠCHT Praha; koeficient K zveřejňují jednotlivé fakulty.
 • Stipendium je vypláceno zpětně, na konci daného semestru.

Další možnosti:

Jednorázové prospěchové stipendium můžeš dostat za studium s vyznamenáním, na konci studijního program. Jedná se o částku až 7000 Kč.

Mimořádné prospěchové stipendium je určeno pro studentů 1. ročníků bakalářského studia. Je potřeba splnit několik podmínek (maturita v daném roce, splnění studijních povinností a získání předepsaného počtu kreditů, vynikající studijní průměr). Jedná se o částku až 40 000 Kč.

Účastnil/a ses na SŠ soutěží?

Účelové stipendium

 • Je určeno studentům 1. ročníků bakalářských studijních programů, kteří splnili následující podmínky:
  • maturita v roce nástupu na Bc. studium
  • účast v národním kole olympiády (matematické, chemické fyzikální, biologické) v ČR nebo SR nebo umístění mezi prvními třiceti nejúspěšnějšími řešiteli semináře KSICHT, během studia na SŠ – obojí je nutné doložit potvrzením na děkanát fakulty do konce října daného ak. roku
  • splnění studijních povinnosti v ZS i LS 1. ročníku studia, do konce daného semestru
  • V odůvodněných případech, na doporučení děkana, je možné stipendium přiznat i při nesplnění některé z těchto podmínek.
 • Výše stipendia je až 30 000 Kč.
 • Vyplácí se zpětně ve 2 platbách po skončení daného semestru (zpravidla duben, říjen).
 • Toto stipendium nelze vyplatit současně s mimořádným prospěchovým stipendiem, v případě splnění všech podmínek bude vyplaceno finančně výhodnější stipendium.

Studuješ v cizím jazyce?

Stipendium na podporu studia v České republice

 • Žádost se podává písemně (na předepsaném formuláři) na zahraniční oddělení VŠCHT Praha.
 • Stipendium je přiznáno studentům, kteří splnili následující podmínky:
  • splnění studijních povinností v ZS i LS do konce daného semestru
  • získání min. 25 kreditů za každý semestr
  • studijní průměr 1,0–1,8
  • V odůvodněných případech, na základě písemné žádosti studenta, je možné stipendium přiznat i při nesplnění některé z těchto podmínek.
 • Výše stipendia je 17 500 Kč / semestr.
 • Vyplácí se zpětně, po skončení semestru (zpravidla březen, říjen).

Výplata stipendií

 • Výplata všech stipendií přiznaných a vyplácených studentům VŠCHT Praha je bezhotovostní.
 • Zkontroluj proto, že máš v SISu uvedeno správné číslo bankovního účtu. Bez toho ti nemůže být jakékoliv studium vyplaceno.

Více informací včetně Stipendijního řádu a příslušných formulářů najdeš na stránkách školy.

Aktualizováno: 14.3.2022 15:29, Autor: Karolína Hanáková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi