Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel

pkc.vscht.cz

Nacházíte se: VŠCHT PrahaPoradenské a kariérní centrum  → O nás
iduzel: 27374
idvazba: 62547
šablona: stranka_submenu
čas: 17.8.2022 15:11:03
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Poradenské a kariérní centrum VŠCHT Praha

O nás

VŠCHT Praha na své studenty klade velké nároky v přímé úměře k prestiži inženýrského titulu VŠCHT. Tyto nároky se zavazuje vyvažovat podpůrnými službami, které maximalizují pozitivní realizaci potenciálu studentů, a to především těch, kteří o svůj pokrok jeví proaktivní zájem. Zároveň naopak minimalizovat zbytečné a neúčelné negativní dopady vysokých nároků.

Poradenské a kariérní centrum VŠCHT funguje jako orgán servisní, podpůrný a inovační. Nabízí širokospektrální péči, rozvoj a podporu studentům a plní funkci uzlu zpětné vazby mezi studenty a vedením skrze snahu porozumět motivacím, potřebám a překážkám studentů.

Absolventy VŠCHT profilujeme jako řešitele problémů a inovátory. Rozvinuté v jedinečném směru svého nadání při zachování své nejširší možné všestrannosti. Ať už jako budoucí vedoucí pracovníci nebo výjimeční členi týmu, realizující naplno poslání své odbornosti.

Klademe důraz na všeobecnou vybavenost absolventa a to v kompetencích důležitých nejen pro získání a náplně práce, ale také pro rozvoj sebe samého, svého okolí, aktivního občanství a pro celkovou dobrou šanci nalézt v životě štěstí a psychickou stabilitu.

Etika

Všichni pracovníci Poradenského a kariérního centra jsou vázáni mlčenlivostí a řídí se Etickým kodexem pracovníků vysokoškolských poraden.

 

Kontakty

Bc. Richard Nevšímal

nevsimal_new (šířka 215px)vedoucí oddělení

 

zástupce VŠCHT v Kampus Dejvice; člen správní rady za VŠCHT v Maker Institute z.s.

 

kancelář ZB1-414b

Technická 3, Praha 6-Dejvice
b richard.nevsimal@vscht.cz

e (+420) 220 442 070

(+420) 724 238 493

 

Mgr. Karolína Hanákováhanáková (215px)

výkonný manažer

 

koordinace poradenských služeb, edice informačních brožur pro studenty (Průvodce prváka ad.)

 

kancelář Z B1-414b

Technická 3, Praha 6-Dejvice
b karolina.hanakova@vscht.cz

e (+420) 220 442 071

(+420) 605 169 385

Ing. Jan Hajíčekmale (90 of 1) (originál)

projektový manažer

 

Akademie kompetencí, Veletrh Chem-iK, vztahy s firmami - inzerce

 

kancelář Z B1-414b

Technická 3, Praha 6-Dejvice
b jan.hajicek@vscht.cz

e (+420) 220 442 071

(+420) 739 445 964

 

 

Ing. Anna Ničovánicova (215px)

projektový manažer

 

Mentoringový program, studentské aktivity

 

kancelář Z B1-414b

Technická 3, Praha 6-Dejvice
b anna.nicova@vscht.cz

e (+420) 220 442 071

(+420) 608 945 444

Mgr. Ivana Matějů

Ivana (originál)hospodář

 

asistentka centra; kancelář pro SSP

 

kancelář Z B1-414b

Technická 3, Praha 6-Dejvice
b ivana.mateju@vscht.cz

e (+420) 220 442 071

(+420) 606 941 735

 

PhDr. Vladislava Kůželová

šířka 215px

psychologická poradna; myšlenková matka centra

 

b vladislava.kuzelova@vscht.cz

Medailonek

 

Ing. Tomáš Sommer, Ph.D.0H9A2075 (edited 31.10.19 15:05:13) (šířka 215px)

kontakt s průmyslem, inzerce firem

 

Technická 5, Praha 6-Dejvice
b sommer.spoluprace@vscht.cz

e (+420) 220 444 304

 

Ing. Radka Nováková

Radka (originál)mateřská dovolená

 
b radka.novakova@vscht.cz

 

 

Aktualizováno: 6.6.2022 13:53, Autor: Jan Hajíček

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi