Počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel

pkc.vscht.cz

Nacházíte se: VŠCHT PrahaPoradenské a kariérní centrum  → Osobní rozvoj → Přednášky a kurzy → Aktuální přednášky a kurzy
iduzel: 50273
idvazba: 81555
šablona: stranka_submenu
čas: 25.9.2023 01:19:41
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type=seminare-poradenske-a-karierni-centrum
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 50273
idvazba: 81555
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'pkc.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/osobni-rozvoj/prednasky-a-kurzy/aktualni'
iduzel: 50273
path: 1/4220/40955/4229/67403/4238/50273
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aktuální přednášky a kurzy

Program na aktuální semestr

Níže naleznete přehled přednášek a kurzů nejen od PKC, ale i Maker Institutu (MI) a Národní technické knihovny (NTK).

Anotace a představení lektorů najdete na stránkách jednotlivých událostí. 

Jak se přihlásit?  

  • Na akce PKC – registrujte se v přihlašovadle na konci stránky
  • Na akce MI a NTK – přihlášení probíhá přímo u poskytovatele, podrobnosti najdete v odkazu u dané události  

Září

Přehled akcí

Akce

Tematické zaměření

Termín 

Místo 

Jazyk 

Více informací 

Relaxace   
Studijní a psychická pohoda

 26. 9.

 U Apsidy

ČJ

 

Říjen

Přehled akcí

Akce

Tematické zaměření

Termín 

Místo 

Jazyk 

Více informací 

Relaxace 

 

Studijní a psychická pohoda

3. 10. 

 Uhelna

 ČJ

Práce s emocemi  Soft skills 4. 10.

 Uhelna

ČJ Info zde
Prvák, druhák za tebou: řeš, kam míříš Soft skills 5. 10.

B23

ČJ Info zde
Práce s emocemi  Soft skills 11. 10.

 Uhelna

ČJ Info zde
Relaxace 

 

Studijní a psychická pohoda

12. 10. 

 Uhelna

 ČJ

Design Thinking od Grow with Google
Soft skills

13. 10. 

Uhelna

ČJ

Relaxace 

 

Studijní a psychická pohoda

16. 10. 

 Uhelna

 ČJ

Virtual Reality & Augmented Reality
Soft skills

17. 10.

B25

AJ

Vybudujte si svou osobní značku!
Soft skills

23. 10.

B37

ČJ

Finanční gramotnost I

Dovednosti “pro život”

24. 10.

B25

ČJ

Práce s emocemi  Soft skills 25. 10.

 Uhelna

ČJ Info zde
Relaxace 

 

Studijní a psychická pohoda

30. 10. 

 Uhelna

 ČJ

Jak se domluvit se šéfem o generaci starším
Soft skills

30. 10.

B37

ČJ

Finanční gramotnost II
Dovednosti “pro život”

31. 10.

B25

ČJ

Listopad

Přehled akcí

Akce

Tematické zaměření

Termín 

Místo 

Jazyk 

Více informací 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

Přehled akcí

Akce

Tematické zaměření

Termín 

Místo 

Jazyk 

Více informací 

 

 

 

 

 

Nejste zalogován/a (anonym)

Akademie kompetencí - semináře PKC

Kurzy Akademie kompetencí jsou pro studenty a zaměstnance VŠCHT zadarmo. Z kapacitních důvodů prosíme o registraci na příslušný kurz. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit, prosím odhlaste se, uvolníte tak místo dalším zájemcům. Prezentace, výukové a informační materiály k dané akci jsou k dispozici na webové stránce této akce. 

Název akce Datum konání Místo konání Kapacita Detaily Přihlášení
Prvák, druhák za tebou: řeš, kam míříš
WS
05.10.2023 17:00 B23 1/35 Detail Přihlásit

Prvák, druhák za tebou: řeš, kam míříš

Tato akce probíhá v českém jazyce.

 

Ve chvíli, kdy jste se na vysoké škole trochu rozkoukali, je dobré začít dělat první kroky směrem ke své budoucí kariéře. Pokud toto vše necháte až na dobu, kdy budete školu končit, pravděpodobně zjistíte, že vás vaši lépe připravení spolužáci předběhli. Nebo můžete přijít celkem pozdě na to, že vám pro získání vašeho vysněného místa něco podstatného schází. 

Řekneme si, jak o svém budoucím povolání přemýšlet, podle čeho si vybírat obor / správné prostředí, ve kterém se vám bude dařit a jak si postupně připravovat dobrý základ pro úspěšný skok do praxe. Řeč bude i o brigádách během studia a o přípravě toho, čím se můžete pak v praxi prodat.

Cíle:

Účastníci workshopu si uvědomí, že:

  • už během studia je třeba mít stanovený záměr/cíl a systematicky k němu směřovat (a zjistí důvody, proč je to třeba)
  • je třeba mít přehled o firmách, které zaměstnávají absolventy daného oboru (pokud v něm chtějí získat uplatnění) a je vhodné tam jít na brigádu / stáž / povinnou praxi
  • úspěch v práci nestojí jen na odborných dovednostech (získaných studiem), ale vliv budou mít i jiné faktory (a jaké)

--------------------------------------------------

This event is held in Czech language.

 

Once you've had a bit of a look around at university, it's a good idea to start taking the first steps towards your future career. If you leave all this until after you leave school, you'll probably find that your better-prepared classmates have beaten you to it. Or you may find out quite late that you're missing something essential to getting your dream job. 

We'll talk about how to think about your future career, how to choose the right field/environment in which you'll thrive, and how to gradually build a good foundation for a successful leap into practice. We'll also talk about part-time jobs during your studies and preparing what you can then sell in practice.

Objectives:

Workshop participants will realize that:

- it is necessary to have a purpose/goal already during studies and to work systematically towards it (and find out the reasons why this is necessary)

- it is necessary to have an overview of companies that employ graduates in the given field (if they want to get a job in it) and it is advisable to go there for a temporary job/internship/compulsory practice

- success at work is not only based on professional skills (acquired by studying), but other factors will also have an impact (and which ones)

05.10.2023 17:00 (Délka semináře)

B23

Typ: workshop

Lektor: Dr. Ing. Markéta Raková

O lektorovi:

Určeno pro: Alumni, Veřejnost, Zaměstnanci, Studenti, Doktorandi, Vědci

Kapacita:1/35

Přihlašování od: 21.09.2023 17:00

Přihlašování do: 04.10.2023 17:00

Relaxace
WS
26.09.2023 12:00 U Apsidy 0/12 Detail Přihlásit

Relaxace

Tato akce probíhá v českém jazyce.

 

Relax a studium? Jde to dohromady! Vyzkoušejte si lekci relaxace přímo ve škole a naučte se účinně pracovat se stresem.

Pro efektivní studium a integraci nabitých znalostí je stěžejní pravidelně uvolňovat nahromaděné napětí a nechat mozek i tělo odpočinout. Ideální příležitost nabízí právě relaxace, kterou se zároveň osvěžíte pro další práci.

Jak to bude probíhat? V malé skupince si vyzkoušíte různé druhy relaxace, všímavosti či imaginace. Budete sedět nebo ležet na dekách, doporučujeme proto pohodlné oblečení (v upnutých džínách nebo krátké sukni se nerelaxuje nejlépe).

Přijďte opakovaně! Pravidelná relaxace vám může pomoci se zlepšením pozornosti a snížením úzkosti. K tomu je vhodný zejména úterní termín 1x za 14 dní, vždy v 15 hodin. Vybrat si ale samozřejmě můžete jakékoliv volné termíny, které vám vyhovují.

-----------------------------------------------------
Relaxation

This event is held in Czech language.

 

Relax and study? They go hand in hand! Try a relaxation lesson right at school and learn how to work effectively with stress.

Releasing accumulated tension and letting your brain and body relax on a regular basis is key to effective studying and integration of acquired knowledge. Relaxation is the ideal opportunity to refresh yourself for your next work.

How will it work? In a small group, you will try out different types of relaxation, mindfulness or imagery. You will be sitting or lying on blankets, so comfortable clothes are recommended (not the best way to relax in tight jeans or a short skirt).

Come regularly! Relaxing regularly can help with improving your attention and reducing anxiety. The Tuesday appointment once every 14 days, always at 3pm, is particularly good for this. But of course you can choose any available dates that suit you.

26.09.2023 12:00 (Délka semináře)

U Apsidy

Typ: workshop

Lektor: Mgr. Alžběta Krejčová

O lektorovi:

Určeno pro: Doktorandi, Alumni, Zaměstnanci, Veřejnost, Studenti, Vědci

Kapacita:0/12

Přihlašování od: 12.09.2023 12:00

Přihlašování do: 25.09.2023 12:00

Aktualizováno: 21.9.2023 10:15, Autor: Poradenské a kariérní centrum

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Poradenské a kariérní centrum, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi